foto4_erato

Math Craenmehr

Math CraenmehrAls vrijwilliger in de rol van muzikant en troubadour kom ik al jaren in verpleeghuizen op afdelingen bij zorgafhankelijke mensen. Het werd me steeds duidelijker dat het stukje welzijn in de zorg wordt weggesneden. De potjes zijn leeg of er worden andere keuzes gemaakt en gelden worden anders besteed. Dat is triest. Ik vind dat hierdoor de bewoners van zorginstellingen tekort wordt gedaan; een vorm van armoede. Daar ligt echter ook meteen een gigantische uitdaging. Waarmee kun je onder de gegeven omstandigheden toch voorzien in welzijnsactiviteiten?

Het antwoord: Stichting Erato Muzikaal Contact!

In deze stichting bundelen bedrijven, instanties en particulieren hun krachten om het financieel mogelijk te maken dat muzikanten in een kleinschalige setting muzikale activiteiten ontplooien bij en met zorgafhankelijke mensen. Iedereen zou eens moeten kunnen zien welke reacties deze Muzikale Contacten teweeg brengen. Bij cliënten, maar ook bij het personeel. Tijdens die Muzikale Contacten gebeuren als het ware kleine wondertjes. Het mooiste compliment dat ik mij herinner staat geschreven in de nieuwsbrief van Hospice Zenit Venray (“Nadat het lied geklonken had sloeg mw. haar frêle handen heel voorzichtig tegen elkaar. Je hoorde het nauwelijks, maar je kon zien dat het bedoeld was als een oorverdovend applaus”). Dat is wat er gebeurt, in telkens verschillende vormen; keer op keer. Dat motiveert het heel legertje mensen dat zich inmiddels inzet voor Stichting ERATO. Iedereen die de nieuwsbrief leest is inmiddels al min of meer bekend met de Stichting en/of draagt er op enigerlei wijze een steentje aan bij. Voor al die inzet en betrokkenheid wil ik hier mijn oprechte dank uitspreken. Tenslotte wil ik iedereen oproepen om het "ERATO-virus" zoveel mogelijk te verspreiden.

Math Craenmehr
(Initiator Stichting Erato Muzikaal Contact)

Terug naar de vorige pagina

Deel deze pagina: LinkedIn

Wilt u samen met ons zorgafhankelijke mensen mooie momenten van geluk geven?
Word ambassadeur en doneer op bankrekeningnummer NL 13 RABO 014.95.78.768 t.n.v. Stichting Erato Muzikaal Contact, Horst.

Alvast bedankt!