even-zorgeloos-wegdromen

Wat is een Muzikaal Contact?

IMG_5777De contacten worden door diverse, veelal muzikale, artiesten die zich nauw betrokken voelen bij de doelstelling van Erato, op gevarieerde en creatieve wijze vormgegeven. Door hun muzikale activiteit ontstaat contact en communicatie; hoe summier dit soms ook mag zijn. Contact met zorgafhankelijke mensen wiens belevingswereld vaak steeds kleiner wordt.

Hét hoofdkenmerk van de Muzikale Contacten is de kleinschaligheid. Van één-op-één tot een groep van 12 tot maximaal 15 mensen. Een kleine setting in een vertrouwde omgeving is intiem, veilig en rustgevend. De duur bedraagt, afhankelijk ook van de mogelijkheden van de deelnemers, maximaal 45 minuten.

Deel deze pagina: LinkedIn

Wilt u samen met ons zorgafhankelijke mensen mooie momenten van geluk geven?
Word ambassadeur en doneer op bankrekeningnummer NL 13 RABO 014.95.78.768 t.n.v. Stichting Erato Muzikaal Contact, Horst.

Alvast bedankt!