Nieuwe website

30 november 2012

Wij zijn zeer verheugd om de lancering van onze vernieuwde website te kunnen aankondigen.

De website is professioneler en uitgebreider van opzet en geeft de bezoekers een brede inkijk in Stichting Erato, de doelstellingen, achtergronden en organisatie. De vernieuwde site biedt ook online-mogelijkheden om muzikale contacten aan te vragen en ambassadeurschap te regelen.

We hopen met deze site nog meer mensen te bereiken, onze naamsbekendheid te vergroten en onze doelstelling en ambities te kunnen verwezenlijken.

We zijn benieuwd naar jullie reacties.


René Hamers, voorzitter Stichting Erato Muzikaal ContactRené Hamers, voorzitter Stichting Erato Muzikaal Contact.

Als U op onze nieuwe website de bijdragen leest van onze artistieke leiders Math Craenmehr en Renate Dirix, begrijpt U dat ik daar niets meer aan hoef toe te voegen. Zij staan immers het dichtste bij de bewoners, gehandicapte medemensen en chronisch zieken en ervaren iedere dag de vreugde die zij in de harten van deze mensen brengen.

Voor het bestuur ligt echter de niet geringe taak om aan te kloppen bij de Provincie Limburg, goede doelen fondsen en bedrijfsleven. Vanaf vorig jaar tot en met heden zijn deze instituten en organisaties bereid gebleken om ERATO financieel te ondersteunen.
Een extra pluim verdienen de Directies van de gezamenlijke Rabobanken in Limburg die het project ERATO voor 2 jaar als Hoofdsponsor hebben geadopteerd.

Door deze donaties en sponsorinkomsten zijn we dit jaar reeds in staat om op basis van onze begroting de geplande 750 optredens in heel Limburg mogelijk te maken. Onze uitdaging is om deze voor de komende jaren eveneens te realiseren.
Wij, als bestuur en het Comité van Aanbeveling, zijn hiervoor beschikbaar maar het kan niet zonder ook Uw onontbeerlijke financiële steun. Immers ERATO biedt deze optredens pro deo aan aangezien “de potjes” bij de Zorgorganisaties voor deze welzijnsactiviteiten leeg zijn.

Ons financieel jaarverslag 2011 is ter kennisname voor iedere belanghebbende en kan bij ons secretariaat worden aangevraagd voor toezending. Op deze website kunt U de namen van onze donateurs en sponsoren lezen.

Graag kom ik persoonlijk toelichting geven als U nog vragen heeft en suggesties uwerzijds zijn meer dan welkom.

Mr. René Hamers,
voorzitter.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Wilt u samen met ons zorgafhankelijke mensen mooie momenten van geluk geven?
Word ambassadeur en doneer op bankrekeningnummer NL 13 RABO 014.95.78.768 t.n.v. Stichting Erato Muzikaal Contact, Horst.

Alvast bedankt!