Toezegging Subsidie 2014 Fonds Sluyterman van Loo

3 juni 2013

Begin juni ontvingen wij het geweldige bericht dat wij, onder voorwaarden, voor het project “Muzikale Contacten” voor het jaar 2014 een subsidie mogen ontvangen van maximaal € 15000,00. Dankzij deze subsidie van het Fonds Sluyterman van Loon kunnen we reeds een basis voor 2014 leggen.

Fonds Sluyterman van Loo – Ouderenprojecten bevordert de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Jaarlijks ondersteunen zij enkele honderden initiatieven en projecten met een financiële bijdrage. Dit zijn projecten die zich primair richten op kwetsbare ouderen. In veel van deze projecten spelen vrijwilligers, met name actieve senioren, een belangrijke rol. Kernwaarden die zij hanteren zijn:
Waardigheid :gezien worden en jezelf zien / van betekenis zijn en blijven
Zingeving :waarvoor kom ik mijn bed uit / terugblikken op het leven / verdieping
Autonomie :regie behouden / keuzes kunnen maken

Fonds Sluyterman van Loo is een onafhankelijke stichting die over eigen financiële middelen beschikt.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Wilt u samen met ons zorgafhankelijke mensen mooie momenten van geluk geven?
Word ambassadeur en doneer op bankrekeningnummer NL 13 RABO 014.95.78.768 t.n.v. Stichting Erato Muzikaal Contact, Horst.

Alvast bedankt!