Subsidie Provincie Limburg

30 januari 2013

Provincie Limburg

Op 30 januari jl. ontvingen wij bericht van de Provincie Limburg dat onze subsidieaanvraag ten behoeve van het project 750 muzikale contacten 2013 werd toegekend. Wij zijn enorm verheugd omdat hierdoor in één klap een zeer groot deel van de voorgenomen muzikale contacten gewaarborgd is.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Wilt u samen met ons zorgafhankelijke mensen mooie momenten van geluk geven?
Word ambassadeur en doneer op bankrekeningnummer NL 13 RABO 014.95.78.768 t.n.v. Stichting Erato Muzikaal Contact, Horst.

Alvast bedankt!