Stichting Erato en De Zorggroep tekenen intentieverklaring

9 december 2011

Stichting Erato gaat met ingang van 1 januari 2012 kleinschalige muzikale contacten verzorgen bij De Zorggroep. Het zijn muzikale contacten die een interactie bewerkstelligen tussen de artiest en de bewoner, in kleine groepen en soms één op één, voor die doelgroepen die niet in staat zijn om het reguliere aanbod van welzijn bij te wonen. Te denken valt aan dementerenden en cliënten in de Hospices en de zorgboerderijen van De Zorggroep.

De Zorggroep omhelst het aanbod van Erato van harte. Door het binnenhalen van subsidies, fondsen en donaties vanuit het bedrijfsleven wil Erato de muzikale contacten kosteloos aanbieden in heel Limburg voor de betreffende doelgroepen.
Info zie www.stichtingerato.nl.

De intentieverklaring is 8 september jl. ondertekend door de heer drs. Wouter van Soest, voorzitter Raad van Bestuur van De Zorggroep en de heer Huub Dinghs, voorzitter van de Stichting Erato.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Wilt u samen met ons zorgafhankelijke mensen mooie momenten van geluk geven?
Word ambassadeur en doneer op bankrekeningnummer NL 13 RABO 014.95.78.768 t.n.v. Stichting Erato Muzikaal Contact, Horst.

Alvast bedankt!