Stichting Erato en Vivre tekenen een intentieverklaring

1 december 2011

vivre

Stichting Erato gaat met ingang van 1 januari 2012 kleinschalige muzikale contacten verzorgen bij Vivre, Maastricht. Het zijn muzikale contacten die een interactie bewerkstelligen tussen de artiest en de bewoner, in kleine groepen en soms één op één, voor die doelgroepen die niet in staat zijn om het reguliere aanbod van welzijn bij te wonen.

Te denken valt aan dementerenden in de verpleeghuizen van Vivre.

Vivre omhelst het aanbod van Erato van harte.
Door het binnenhalen van subsidies, fondsen en donaties vanuit het bedrijfsleven wil Erato de muzikale contacten kosteloos aanbieden in heel Limburg voor de betreffende doelgroepen.
Stichting Elisabeth Strouven en het RCOAK hebben dit initiatief mede ondersteund. De lokale Rabobanken in Limburg zijn hoofdsponsor van Erato.

De intentieverklaring is vandaag 1 december 2011 ondertekend door de heer Mol, Raad van Bestuur Vivre en de heer Huub Dinghs, voorzitter van de Stichting Erato.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Wilt u samen met ons zorgafhankelijke mensen mooie momenten van geluk geven?
Word ambassadeur en doneer op bankrekeningnummer NL 13 RABO 014.95.78.768 t.n.v. Stichting Erato Muzikaal Contact, Horst.

Alvast bedankt!