Stichting Erato

22 maart 2012

Proteion

Stichting Erato Muzikaal Contact brengt blijdschap, plezier, vreugde, vrolijkheid en momenten van herkenning bij mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, ouderen, langdurig zieken en medemensen in de terminale (thuis)zorg. Kleinschalig, laagdrempelig, toegankelijk en respectvol. Met muziek, zang en andere ontspannende activiteiten. Kleine momenten van geluk. Kosteloos!

'Dat liedje deed me de pijn voor even vergeten.'

Optredens binnen Proteion

Erato heeft in 2011 al vele malen muzikale middagen georganiseerd voor de bewoners van Proteion.
De bewoners zijn zeer enthousiast tijdens de optredens. Het programma voor 2012 is inmiddels gereed er staan maar liefst 85 optredens gepland.

Muzikaal Contact

Door muzikaal contact ontstaat er communicatie; hoe summier dit soms ook mag zijn. Contact met zorgafhankelijke mensen wiens belevingswereld vaak steeds kleiner wordt. De contacten worden door diverse "artiesten" die zich nauw betrokken voelen bij de doelstelling van Erato, op gevarieerde en creatieve wijze vormgegeven.

Om een beeld te krijgen van het werk van Erato kunt u op www.stichtingerato.nl de film "Wat een prachtige dag" bekijken.

Doneer aan stichting Erato (wordt ambassadeur)

De doelstelling van Stichting Erato Muzikaal Contact is: "Het realiseren van praktische en materiële steun aan muzikale activiteiten voor zorgafhankelijke medemensen". De stichting kan dit realiseren dank zij de sociaal maatschappelijke participatie van bedrijven, particulieren en fondsen die dit initiatief financieel ondersteunen.
Dit kan ook middels:

  • Ambassadeurschap
  • Donaties
  • Sponsoring van muzikale contacten

Ondernemingen kunnen zich maatschappelijk onderscheidend profileren door te participeren. Zichtbaar gemaakt met de plaquette van ERATO bij de entree van het bedrijf.

Uw donatie is ook welkom op bankrekeningnummer 14.95.78.768 t.n.v. Stichting Erato Muzikaal Contact, Horst. Alvast bedankt!

Frits van Neerven, hoofd zorg intramuraal RCG/Roncalli is contactpersoon voor de stichting Erato en voor de stichting Muziek Jong voor Oud.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Wilt u samen met ons zorgafhankelijke mensen mooie momenten van geluk geven?
Word ambassadeur en doneer op bankrekeningnummer NL 13 RABO 014.95.78.768 t.n.v. Stichting Erato Muzikaal Contact, Horst.

Alvast bedankt!