Ria Oomen en Erato

29 april 2013

Ria Oomen nwsbrief

De Stichting Erato Muzikaal Contact heeft mij gevraagd om mij voor te stellen en aan te geven waarom ik me bij Erato als lid van het Comité van Aanbeveling aangesloten heb.

Sinds 1989 ben ik, namens het CDA, lid van het Europees Parlement. In het Parlement ben ik actief in de commissie Buitenlandse Zaken en de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de eerstgenoemde commissie houd ik mij vooral bezig met de toetredingsonderhandelingen met Turkije en de onderhandelingen over een nieuw samenwerkingsverdrag tussen de Europese Unie en Rusland. In de andere commissie concentreer ik mij vooral op de pensioenen. Ook (grensoverschrijdende) zorg heeft mijn bijzondere aandacht.

Naast mijn "Brussels" werk houd ik mij graag bezig met tal van maatschappelijke zaken in Limburg. Zo ben ik bestuurslid van het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat projecten op het gebied van natuur- en cultuurbehoud op verschillende wijzen ondersteunt. Ook draag ik, als geboren en getogen Limburgse, het schutterswezen een warm hart toe. Ik ben voorzitter van de Stichting Steun aan het Schutters- en Gildenwezen (SAS). Als voorzitter van de SAS ben ik ook bestuurslid van de OLS-federatie. Met deze federatie dragen wij zorg voor de organisatie van het jaarlijkse Oud-Limburgs Schuttersfeest.

Ook de Stichting Erato Muzikaal Contact is mij zeer dierbaar. Deze stichting brengt in heel Limburg blijdschap, plezier, vreugde, vrolijkheid en momenten van herkenning bij zorgafhankelijke ouderen en jongeren. Kleinschalig, laagdrempelig, toegankelijk en respectvol zijn enkele begrippen die de Stichting typeren. Met muziek, zang en andere ontspannende activiteiten worden mensen "kleine momenten van geluk" bezorgd. Dit heb ik zelf gezien en ik heb ook gehoord wat de brengers van deze muzikale contacten bij hun doelgroepen bereiken. Ook bij mensen met dementie, een verstandelijke of lichamelijke beperking, of bij langdurig zieken en medemensen in de terminale (thuis)zorg. Iedereen van ons krijgt in zijn nabije omgeving vroeg of laat helaas hiermee te maken en realiseert zich vaak pas op dat moment hoe fijn het is als hun ouder(s), familielid, vriend(in) een zorgeloos moment met een glimlach meemaakt. Deze brengers van muzikale contacten leveren fantastisch werk. Daarom vind ik het fijn dat ik hen kan ondersteunen en draag ik de stichting een warm hart toe.

Ria Oomen

Terug naar het nieuwsoverzicht

Wilt u samen met ons zorgafhankelijke mensen mooie momenten van geluk geven?
Word ambassadeur en doneer op bankrekeningnummer NL 13 RABO 014.95.78.768 t.n.v. Stichting Erato Muzikaal Contact, Horst.

Alvast bedankt!