LWV Zorgsymposium "De Klant is Koning"

26 november 2012

Stichting ERATO op Zorgsymposium voor bestuurders in de Zorg…

Op 6 december 2012 wordt in het Provinciehuis te Maastricht voor de 3e keer door de Limburgse Werkgeversvereniging , LWV, een Zorgsymposium gehouden.

Stichting ERATO heeft daar een aandeel in bij het onderdeel "Brein en Muziek" .

Neuroloog Dr. Peter van Domburg van Orbis Medisch Centrum zal, als een van de sprekers, een toelichting geven op de heilzame werking van muziek zoals die door musici van Stichting ERATO in bijna alle Zorgcentra in Limburg wordt vertolkt voor chronisch zieken.

Zijn betoog komt erop neer dat door afscheiding van bepaalde stoffen in het lichaam bij het horen van muziek en liedjes een geluksgevoel ontstaat dat nog een hele tijd voortduurt als de muzikant weer vertrokken is.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Wilt u samen met ons zorgafhankelijke mensen mooie momenten van geluk geven?
Word ambassadeur en doneer op bankrekeningnummer NL 13 RABO 014.95.78.768 t.n.v. Stichting Erato Muzikaal Contact, Horst.

Alvast bedankt!