Léon Frissen en Stichting Erato

22 oktober 2013

rli-frissen_0439

Waarom Léon Frissen Stichting Erato aanbeveelt:

“In een tijd dat de mens veelal gericht is op zichzelf, een hele generatie is zo opgegroeid, spreekt Koning Willem Alexander in zijn eerste troonrede over de 'participatiemaatschappij'. Achter dit ene moeilijke woord zit een hele wereld. Wij raken ervan overtuigd, dat als de mensen zich allereerst en met name richten op overheidsloketten er vroeg of laat een kink in de kabel komt. Te duur, teveel bureaucratie en een mentaliteit van 'gooi maar over de schutting van het collectief'. Maar wij raken er ook van overtuigd, dat als het bijvoorbeeld gaat over zorg of onderwijs, de 'tucht van de markt' ook niet alles is. Daar is men over de ruggen van mensen (nog) slechts bezig met efficiency en winstmaximalisatie. Een aantal excessen in de laatste jaren hebben dat aangetoond. Om maar niet te spreken over de grote bankencrisis, waarvan de rekening is neergelegd bij de belastingbetaler.

Wij zijn er achter dat na het falen van de staat en de markt, er meer ruimte moet komen voor initiatieven vanuit de samenleving. In mijn studententijd werd dat 'particulier initiatief' genoemd. Een ander woord is dan nu 'participatiemaatschappij'. Mensen voor mensen die op een aardige en waardige wijze iets voor elkaar willen betekenen, in educatieve zin, in de sport of de volkscultuur, in de zorg. Eigenlijk zoals de ouderen onder ons in hun jonge jaren in de samenleving actief waren. Op zoek naar een evenwicht tussen 'zijn' en 'hebben'; iedere dag opnieuw.

Erato heeft met haar doelstelling en vrijwilligerswerk naar belangrijke doelgroepen de nieuwe tijdgeest van Koning Willem Alexander te pakken. Al een aantal jaren. En dat blijft mij motiveren, om bij iedereen die het maar wil horen, Erato aan te bevelen.

Léon Frissen, 

Lid Comité van Aanbeveling.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

Wilt u samen met ons zorgafhankelijke mensen mooie momenten van geluk geven?
Word ambassadeur en doneer op bankrekeningnummer NL 13 RABO 014.95.78.768 t.n.v. Stichting Erato Muzikaal Contact, Horst.

Alvast bedankt!