ERATO IN 2014

3 maart 2014

logo-erato

We zijn het nieuwe jaar weer met goede moed gestart én met het voornemen ook in 2014 weer onze doelstelling van 750 gratis muzikale contacten te realiseren. We gaan ervoor!!

We zijn er ons als Stichting Erato ook terdege van bewust dat het zorglandschap in Nederland sterk aan het veranderen is. Wij proberen alle veranderingen tijdig te signaleren om daar op te anticiperen met ons aanbod en zodoende toch onze ideële basisdoelstellingen en uitgangspunten gestalte te blijven geven. Door de verschuiving binnen de zorgorganisaties naar kleinschalige woongroepen in plaats van verzorgingshuizen/verpleeghuizen, is onze verwachting dat de vraag naar kleinschalige muzikale contacten alleen maar groter wordt. Als wij kunnen blijven bouwen op de financiële ondersteuning en de warme betrokkenheid van mensen, bedrijven en instanties, hebben we er alle vertrouwen in ook in de toekomst garant te kunnen staan voor vele muzikale ontmoetingen.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Wilt u samen met ons zorgafhankelijke mensen mooie momenten van geluk geven?
Word ambassadeur en doneer op bankrekeningnummer NL 13 RABO 014.95.78.768 t.n.v. Stichting Erato Muzikaal Contact, Horst.

Alvast bedankt!