Donatie van de Stichting RCOAK voor muzikale optredens in zorgcentra en hospices

1 oktober 2012

rcoak

Op1 oktober 2012 hebben wij, onder voorwaarden, de toezegging voor een donatie ontvangen van de Stichting RCOAK voor 100 muzikale optredens in zorgcentra en hospices.

Dit betekent een enorme stimulans om voor 2013 weer toe te werken naar 750 muzikale contacten of deze misschien nog uit te breiden naar 800!

Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) geeft vandaag de dag de oude caritas modern gestalte en ondersteunt uit de opbrengst van haar vermogen initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen bevorderen.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Wilt u samen met ons zorgafhankelijke mensen mooie momenten van geluk geven?
Word ambassadeur en doneer op bankrekeningnummer NL 13 RABO 014.95.78.768 t.n.v. Stichting Erato Muzikaal Contact, Horst.

Alvast bedankt!